עורך הדין מיקי חובה מייצג את שמעון שרביט, חתנו של זאב רוזשטיין וטוען כי למרשו אין כל קשר לפרשה

POST_10

Rate this post