miki hova ynet

בית המשפט לעניינים מקומיים בת"א קבע כי מועדון "החתול והכלב" ייפתח מחדש ודחה את בקשת המשטרה לסגור את המועדון בטענה של פעילות פלילית במקום. השופטת מי-טל אל-עד קרביס ציינה כי כרגע לא נחוץ צו שיורה על סגירת העסק בטרם הוכרע ההליך העיקרי נגד המועדון – כתב האישום.

סנגוריהם של בעלי המועדון, עורכי הדין אביגדור פלדמן ומיקי חובה טענו כי "בנוגע לכתב האישום, אין מחלוקת מחומר הראיות כי הבעלים כולם לא מעורבים ולא היו מעורבים בעסקאות סמים כאלו או אחרות. כמו כן, אין מחלוקת שאף אחד מהם לא היה מודע לעסקה כלשהי שבוצעה בין כותלי העסק".

Rate this post