052-8332244

לפרטים נוספים או להתייעצות התקשרו עכשיו נייד: 052-833-2244 | משרד: 03-550-9222

עורך דין פלילי חובה שימש כסנגור בכיר בתיקים שזכו לתהודה ציבורית רבה ונחשב לעורך דין פלילי מוביל בעבירות סמים, מין, רכוש, אלימות, וצווארון לבן ועוד.

כל מה שרציתם לדעת על סייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי

בשלהי חודש ינואר נעצר קטין בן 13 בחשד לדקירתו של תלמיד תיכון בן 15 בעיר אשדוד. בחקירתו לא הכחיש הקטין את עצם הדקירה וטען כי הותקף על ידי הנדקר – ומכאן שביצע את המעשה משום שהיה חייב להגן על עצמו. במאמר שלפניכם אתייחס בקצרה לסייג ההגנה העצמית במשפט הפלילי ולסייגים לסייג, שבהתקיימותם ההגנה לא תחול על אף העמידה על יסודותיה.

מהו סייג ההגנה העצמית?

על פי סייג ההגנה העצמית, כמפורט בסעיף 34י' לחוק העונשין, אדם לא יישא באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה באחד האינטרסים המוגנים (חיים, חירות, גוף, רכוש) שלו או של זולתו.
על פי רוב, הקושי בקבלת ההגנה נעוץ בצורך להוכיח שאכן הסכנה שנשקפה למבקש ההגנה, הייתה מיידית ותכופה, כזו שלא ניתן היה לסכל בדרך אחרת מלבד ביצוע העבירה הפלילית שבגינה מתבקשת ההגנה. כך, למשל, אם ניתן היה לפנות למשטרה או לגורם אחר, או אם ניתן היה לברוח ובכך למנוע ולאיין את סכנת הפגיעה, ההגנה לא תתקבל בשל היעדר צורך מיידי בהדיפה (יש לציין כי השאלה אם החובה לברוח עומדת גם לאדם המותקף בתוך כתלי ביתו מבצרו נשארה בצריך עיון).

יחד עם זאת, הפסיקה הכירה בכך שהמתגונן אינו צריך להמתין עד לאחר אירוע התקיפה כלפיו ורק אז להתגונן, ובהחלט ישנן נסיבות בהן ההגנה העצמית תעמוד למתגונן גם אם הוא הקדים את התוקפן, בבחינת "הקם להרגך השכם להורגו" (בהקשר זה ראו פסק דינו של השופט לוי בע"פ 20/04 קליינר נ' מדינת ישראל).

מתי הסייג לא יתקבל על אף הפעולה המתגוננת?

חשוב לציין כי ישנם מקרים שעל אף מילוי כל יסודות הסייג כמפורט לעיל, עדיין לא תעמוד ההגנה העצמית לדורש אותה. כך למשל, אם המעשה שבוצע על ידי דורש ההגנה, על אף שהיה בו צורך מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין, חרג מן הסביר בנסיבות העניין, לא תעמוד לו ההגנה. דרישה זו שעניינה בסבירות מעשה המתגונן, עולה הן מהוראת סעיף 34 טז' והן מתוך יסודות סייג ההגנה העצמית, תחת יסוד הנחיצות.

משרד עורך דין פלילי מיקי חובה

סייג לסייג נוסף שבהתקיימות התנאים המפורטים בו לא תעמוד ההגנה העצמית, נמצא בלשון הוראת סעיף 34י' סיפא, המורה כי לא תעמוד ההגנה העצמית – על אף התקיימות יסודותיה הבסיסים – אם המתגונן "הביא בהתנהגותו הפסולה לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות הדברים". במילים אחרות, אם המתגונן יצר או נכנס אל סיטואציה שבגינה הזדקק בסופו של דבר להתגונן וצפה זאת מראש – כמו למשל "הזמנה לדו קרב", הזמנה לריב בפינת הרחוב – אזי שלא תעמוד לו טענת ההגנה העצמית, וזאת על אף שיוכח כי המעשה היה דרוש באופן מיידי על מנת להדוף תקיפה שלא כדין המסכנת את אחד האינטרסים המוגנים.

מדוע חשוב לפנות לעורך דין פלילי?

ליווי משפטי צמוד ומקצועי מטעם משרד עו"ד פלילי בתיקים שבהם הנסיבות מלמדות על אפשרות לקיומו של סייג לאחריות פלילית בכלל, וסייג ההגנה העצמית בפרט, יכול בהחלט לסייע לנאשם בעצם הוכחת הסייג, ובמקרים בהם הסייג אינו מתקיים אך נסיבות המקרה מלמדות על קרבה לשולי הסייג, בבחינת "כמעט" סייג, יש בכוחו של עורך הדין לתרגם את רמת הקרבה לסייג כשיקול נכבד ועיקרי בשאלת הענישה, אם הנאשם הורשע.

במילים אחרות, פנייה מוקדמת למשרד עורך דין פלילי בעל ניסיון, הבקיא ברזי המשפט הפלילי, עשויה לעשות את ההבדל בין הרשעה לזיכוי מוחלט ובין עונש מאסר לעונש קל בהרבה – אם בית המשפט החליט להרשיע. פנייה למשרד עו"ד פלילי יוכל לסייע בליווי בחקירה פלילית ובמשפט עצמו. ככל שמדובר בתיק העוסק בפציעה או בפגיעה חמורה יותר באדם זה או אחר, הרי שיכולתו של עורך דין יסודי ושיטתי לפרק את התיק לגורמים ולחפש כל בדל של ראייה שתביא לזיכוי התיק או למזעור הנזק המשפטי שייגרם למרשו, היא בבחינת ערך מוסף שערכו לא יסולא בפז.

לפרטים נוספים או להתייעצות התקשרו עכשיו
נייד: 052-833-2244 | משרד: 03-550-9222

פרטי התקשרות

נייד: 052-8332244

טלפון: 03-5509222

פקס: 03-5509220

mickey@mh-law.co.il

דילוג לתוכן