052-8332244

משמעות חקירה ו/או הרשעה בפלילים הינה תיעוד ורישום פלילי ב"גיליון ההרשעות" של אדם, מה שמכונה גיליון הר.פ. כידוע, רישום פלילי עלול לפגוע בך, בין היתר בעת קבלה למקום עבודה, לתפקידים ציבוריים, תפקידים הדורשים אמינות והגינות יתרה כמו רו"ח, עו"ד, שפיטה, תיווך ועוד. היה ואדם נחקר ו/או הורשע בדין והדבר מתועד בגיליונו הפלילי, הכיצד ניתן למחוק את הרישום הנ"ל? על כך במאמר הבא.

מהו רישום פלילי?

רישום פלילי הוא כאמור רישום שמתווסף לגיליון ההרשעות כאשר אדם מורשע בהליך פלילי בביצוע עבירה או כאשר נפתח כנגדו תיק פלילי, או אז נרשם בגיליונו תיק "מב"ד", משמע, "ממתין לבירור דין". יובהר, כאשר תיק פלילי של אדם נסגר בעילה של "חוסר ראיות" או בעילה של "העדר עניין לציבור", גם אז יישאר כתם בגיליון הרישום הפלילי, והדבר יצוין שם עד אשר יימחק מכוח הסדר חוקי בחלוף הזמן או מכוח פנייה מטעמו של סנגור למחיקת הרישום.

המשמעות של רישום פלילי היא אקוטית בנסיבות מסוימות, כך למשל ובין היתר כאשר הדבר עלול להביא למניעת קבלה למקומות עבודה מסוימים, ולמניעת עיסוק במקצועות חופשיים, כמו למשל ברפואה, עריכת דין, ראיית חשבון ועוד, ומעבר לכל אלו הרשעה או גיליון מוכתם עלולים להביא לחסימה מפני קבלה לעבודה בשירות המדינה או בחברות ממשלתיות כאלו או אחרות, ובכלל, במקומות עבודה בשירות הציבורי.

כיצד מוחקים רישום פלילי?בישראל החוק שמסדיר את נושא הרישום הפלילי הוא חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), הקובע כי המשטרה תנהל מאגר של רישום פלילי המתייחס להרשעות פליליות. בין היתר, החוק מסדיר תקופת ההתיישנות למחיקת רישום פלילי, את האופן שבו אפשר למחוק רישום פלילי, וגם את אופן מסירת המידע על רישום פלילי. עוד מגדיר החוק את הגופים שרשאים לקבל מידע. הגופים הם: המשטרה, השב"כ, המשטרה הצבאית, וגם אגף המודיעין של צה"ל.

החוק קובע את הפרטים הכלולים במסגרת הרישום הפלילי, כמו לדוגמא: הרשעות ועונשים שהוטלו ע"י בית המשפט. צווים או צווים להימנע מביצוע עבירה (קרי: עונשים שהוטלו ע"י בית המשפט), עונשים שניתנו על תנאי נגד נאשם, אשר הוטלו ע"י בית המשפט, וכן גם חנינה שהוענקה לנאשם, ומידע בנוגע לאי כשרותו של נאשם לעמוד לדין.

החוק מקנה לכל אזרח – בכפוף לאגרה סמלית – את הזכות לקבל מכל תחנת משטרה בהצגת תעודה מזהה, מידע על הכתוב במרשם הפלילי שלו. כמו כן, לכל אזרח הזכות והאפשרות להגיש בקשה לתיקון פרטים הכתובים במרשם. בזמנו, גיליון הרישום הפלילי (גיליון הר.פ) כונה, בכפוף להעדר אינדיקציה לתיקים פתוחים או הרשעות בדין, "תעודת יושר". הכוונה היא למסמך המעיד על היעדר רישום פלילי. כיום התיבה "תעודת יושר" פסחה מן השיח המשפטי וחלף כך יש לקרוא את המסמך כ"גיליון רישום פלילי" ובקיצור, גיליון הר.פ.

מהו רישום משטרתי?

כאמור, החוק מאפשר למשטרה לנהל מאגר של רישום פלילי, אך במקביל החוק מקנה למשטרה גם סמכות לערוך רישומים נוספים מעבר למרשם הפלילי הרשמי, קרי, מעבר לעצם ההרשעות בדין. לכן, קיים גם מאגר משטרתי, שהוא לא מאגר של רישום פלילי (הרשעות בדין) אלא מאגר של רישום פלילי משטרתי. כלומר, כל אדם שנחקר במשטרה, תחת אזהרה, הגם אם התיק כנגדו ייסגר בעילה של חוסר ראיות או העדר עניין לציבור, ייוותר רישום על כך והדבר יתועד בגיליונו הפלילי ובמחשבי המשטרה – אלא אם התיק נסגר בעילה של "חוסר אשמה" או אז הרישום אמור להימחק מהגיליון לצמיתות. הרישום בהתאם לכך, נעשה לשם מעקב ומידע ששמור בידי המשטרה.

כיצד מוחקים רישום פלילי?

על מנת למחוק רישום פלילי יש להגיש בקשה למדור רישום פלילי במשטרת ישראל. על הבקשה להיות בכתב, ובמסגרתה יש להציג אסמכתאות וראיות התומכות בבקשה למחיקת הרישום. במסגרת בחינת הבקשה, על המשטרה לשקול מספר שיקולים כגון: הצורך בהותרת הרישום הפלילי, עבר פלילי, נסיבות העבירה ונסיבותיו האישיות של מבקש המחיקה. לכן, לשם מחיקת רישום פלילי מומלץ לפנות לעורך דין פלילי ומיומן, היות ומדובר בבקשות מורכבות שאינן מתקבלות לרוב ודורשות את הנחת המסגרת הנורמטיבית הנכונה לעניין.

מהי תקופת ההתיישנות למחיקת רישום פלילי?

גם בהיעדר בקשה למחיקת רישום פלילי, מסדיר החוק פרק הזמן שלאחריו יתיישן הרישום הפלילי.

יש להבדיל בין התיישנות הרישום, לבין מחיקתו. סעיף 16 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים הנ"ל קובע כי עשר שנים לאחר סיום תקופת ההתיישנות, הרישום הפלילי עצמו יימחק. משמעות המחיקה כשמה כן היא, הרישום עצמו נמחק ממחשבי המשטרה ולא קיים יותר.

האם חנינה מוחקת רישום פלילי?

אכן, דרך נוספת למחוק רישום פלילי היא באמצעות הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה. חנינות אומנם ניתנות במשורה, אך אם בקשה מתקבלת ואכן ניתנת חנינה, המשמעות היא שהרישום הפלילי נמחק. מדובר באפשרות לא שכיחה, אך בהחלט כדאי לנסות.

דילוג לתוכן