052-8332244

איך מנהלים הליך פלילי?

משפט פלילי

הליך הפלילי מורכב ממספר שלבים. הולדתו עם קיום חקירה משטרתית בחשד לעבירה וסיומו בפסק דין חלוט שעליו לא ניתן לערער. בין הקצה האחד לשני דרך ארוכה ומכאן ננסה להבין כיצד מתנהל ההליך הפלילי ומהם שלביו העיקריים. על כך במאמר שלהלן.

החקירה הפלילית:

פתיחתו של ההליך הפלילי היא בקיום חקירה משטרתית. כאשר למשטרה נודע על קיומו של אירוע פלילי מחובתה לחקור את האירוע ולפענח את העבירה. עם פתיחת החקירה בסמכות המשטרה לזמן עדים ולבצע פעולות חקירה שונות ובכללן לזמן את החשוד בעבירה לחקירה משטרתית תחת אזהרה.

ישנם מקרים שבהם חשוד בעבירה ייעצר למספר ימים ואף עד לתום ההליכים המשפטיים כנגדו. זאת בכפוף לכך שאכן ישנן ראיות שקושרות אותו לאירוע הפלילי מזה וחומרת העבירה מחייבת את מעצרו, בהתאם למידת מסוכנותו של החשוד.

חקירה פלילית עשויה להסתיים במספר דרכים: ייתכן והמשטרה תסגור תיק פלילי וזאת על אף שיש לה ראיות נגד חשוד מסוים, כך למשל כאשר תיק החקירה נסגר בגין העדר עניין ציבורי להמשיך ולנהל את ההליך כנגד אותו אדם. במקרים אחרים, המשטרה עשויה לסגור תיק חקירה כנגד אדם פלוני אם הגיעה למסקנה שאין די ראיות להוכחת החשד המיוחס לו, או אז התיק ייסגר בעילה הנפוצה מ"חוסר ראיות". עילה שלישית ואחרונה לסגירת תיק היא מ"חוסר אשמה", וזאת בהינתן מצב דברים שבו התובע אינו מוצא רבב בפעולות החשוד, וסבור שאין בלבו ספק כי לא נעברה עבירה על ידי אותו חשוד. במצב זה כאמור התיק ייסגר מ"חוסר אשמה".

העברת חומר החקירה לתביעה

במידה והמשטרה איתרה מספיק ראיות נגד חשוד או חשודים מסוימים בעבירה פלילית היא אמורה להעביר את כל חומר הראיות לתביעה המשטרתית או לפרקליטות עם המלצתה. חלוקת העבודה בין הגופים היא שהפרקליטות עוסקת בתיקים מורכבים יותר ובעבירות חמורות, כאשר התביעה המשטרתית אמונה על עבירות הנידונות בבתי משפט השלום.

עם העברת חומר החקירה לידי הגוף התובע, "עובר הכדור" לתביעה או לפרקליטות, בהתאם לחלוקת הסמכויות. לתובע יש סמכות להורות למשטרת ישראל להשלים את החקירה, להגיש כתב אישום או להורות על סגירת התיק הפלילי.

שימוע:

כאשר המשטרה מעבירה את חומרי החקירה לפרקליטות החשוד בעבירה זכאי להליך "שימוע". הליך זה מוגבל לעבירות מסוג פשע (כלומר, עבירות שעונשן גבוה משלוש שנות מאסר). שימוע עשוי להיערך בכתב ובנסיבות חריגות גם בעל פה. חשוב לציין כי לעיתים שלב השימוע הוא מהותי במסגרת ההליך הפלילי. בד בבד ייתכנו מקרים שבהם עדיף יהיה להימנע משימוע ובכל מקרה רצוי להתייעץ על כך עם עורך דין המתמחה בדין הפלילי.

הגשת כתב אישום:

היה והתובע החליט להגיש כתב אישום נגד החשוד אזי ייפתח המשפט הפלילי. עם הגשת כתב האישום, תיקבע ישיבה ראשונה בפני בית המשפט ולאחריה ולאחר שחומרי החקירה הועברו אל הנאשם ולבא כוחו תיערך "ישיבת הקראה". במסגרת אותה ישיבה, יקריא בית המשפט לנאשם את עובדות כתב האישום נגדו.

הנאשם יוכל לכפור בעובדות כתב האישום או להודות בהן. אם כפר הנאשם בעובדות כתב האישום אזי ינוהל משפט פלילי, כפי שיוסבר בסעיף הבא. אם הנאשם הודה בעובדות כתב האישום, אזי יישמעו טיעונים לעונש, כפי שיוסבר בהמשך.

ניהול משפט פלילי:

המשפט הפלילי מתנהל כדלקמן: המדינה פותחת בפרשת התביעה, הנאשם וסנגורו יכולים לחקור את העדים בחקירה נגדית. לאחר מכן, עם סיום פרשת התביעה הנאשם יכול לזמן עדים מטעמו (פרשת הגנה). לאחר סיומה יישמעו סיכומי הצדדים. עם סיום שמיעת הסיכומים, תינתן "הכרעת דין" (כפי שיוסבר להלן), והכל בהנחה כי הנאשם כופר במיוחס לו ומעוניין להוכיח את חפותו. במידה וישנו הסדר לסיום ההליך הנאשם מודה במיוחס לו. או אז ישנן שתי אפשרויות: הסדר סגור לעונש, בו המדינה והנאשם מציגים לפני בית המשפט את העונש המוסכם ביניהם או הסדר פתוח, בו המדינה טוענת למסגרת עונשית מחד והנאשם, באמצעות בא-כוחו, טוען למסגרת עונשית אחרת.

הכרעת הדין וגזר הדין:

לאחר ניהול ההליך המשפטי יכריע בית המשפט את הדין. פסק דין בהליך פלילי מורכב משני חלקים. החלק הראשון הוא הכרעת הדין, ובמסגרתו בית המשפט מכריע האם הנאשם אשם במיוחס לו או האם הוא זכאי. ברור כי בית המשפט רשאי להרשיע את הנאשם במסגרת חלקית של כתב האישום. החלק השני הוא "גזר הדין", במסגרתו בית המשפט יכריע מה עתיד להיות עונשו של הנאשם שהורשע. לקראת מתן גזר הדין יזומנו הצדדים להליך לדיון במסגרתו כל אחד ינסה לשכנע את בית המשפט, מה אמור להיות העונש ההולם בנסיבות העניין. לרוב, המדינה תטען כי יש להטיל עונש חמור יותר. הסניגור, מנגד, ינסה לשכנע את בית המשפט להקל בעונשו של הנאשם.

בשלב זה במקרים מסוימים ובנסיבות ייחודיות ניתן לבקש לבטל את ההרשעה, על אף הכרעת הדין, וזאת בהתאם למספר כללים עליהם עמדנו במאמר קודם העוסק בביטול הרשעה כדין.

אמנם, עם מתן גזר הדין, תם "המשפט הפלילי". אך ההליך הפלילי לא הסתיים, היות ולנאשם וגם למדינה, עומדת זכות ערעור לערכאה גבוהה יותר.

מיקי חובה עו"ד פלילי

מיקי חובה הינו סנגור, מומחה למשפט פלילי. משרדו על עו"ד מיקי חובה ממוקם במגדל אמות השקעות ברח' ויצמן 2 שבת"א (מול בית המשפט). עו"ד חובה מעניק ייצוג משפטי לכלל העבירות שבחוק העונשין ובהן עבירות המתה, עבירות מין, עבירות סמים, עבירות רכוש ועוד. המשרד מספק ליווי אישי לכל אורך ההליך וחותר לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.

דילוג לתוכן