052-8332244

 

19307103_sמאז ומתמיד ובמיוחד בשנים האחרונות ייחסו הן הרשות המחוקקת והן הרשות השופטת חשיבות רבה לאלמנט ההרתעה והענישה בכל הנוגע לעבירות מין. היקפן ותדירותן המשמעותיים של עבירות מסוג זה, הובילו בין היתר לכך שלא עובר ולו יום אחד בו אנו לא מתבשרים באחת מכותרות העיתונים על הגשתו של כתב אישום בגין ביצוע עבירות מין ו\או על הרשעה בדין בגין עבירות אלו.

המחוקק הדגיש את חומרתן של עבירות המין השונות וזאת בהשוואה לעבירות פליליות אחרות עת קבע למשל כי העונש המקסימלי על עבירת האונס יעמוד על 16 שנות מאסר ובמקרים המקיימים נסיבות מחמירות – 20 שנות מאסר. החמרה נוספת ניתן לראות בסעיף 355 לחוק העונשין הקובע עונש מזערי למי שהורשע בעבירת מין שיעמוד על לא פחות מרבע מהעונש המקסימאלי, משמע, בעבירת האינוס העונש לא יפתח מ-4 שנות מאסר, אלא אם החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו ובמקרים חריגים, להקל מעונש זה.

משום כך, אם הואשמתם על ידי גורם זה או אחר בביצוע עבירות מין, גם אם בטרם זומנתם לחקירה מקדימה במשטרה, נכון יהיה מבחינתכם לפנות מוקדם ככל הניתן לעורך דין פלילי המתמחה בעבירות מין לצורך קבלת ייעוץ משפטי מיידי. ייעוץ משפטי מקדים מסוג זה יכול למנוע הסתבכות בשלב מאוחר יותר.

עבירות המין הן אכן עבירות חמורות אך טבען השנוי במחלוקת הופך את נטל ההוכחה במשפט הפלילי ("מעבר לספק סביר" כמפורט בסעיף 34כב(א) לחוק העונשין) למטרה לא פשוטה מבחינתה של הפרקליטות. בדיוק מסיבה זו אתם זקוקים לעורך דין פלילי ומנוסה שכבר טיפל בתיקי עבירות מין בעבר ויודע להתמודד עם המטריה המשפטית הרלוונטית בסוגיה זו. ניסיונו המקצועי והיכרותו עם התקדימים המשפטיים הרלוונטיים יסייעו לו בבואו לעורר את הספק הסביר בלבו של השופט היושב בדין.

משרד עורכי דין מיקי חובה מתמחה במתן שירותי ייצוג וייעוץ משפטי לנאשמים וחשודים בביצוע עבירות מין. צוות המשפטנים המיומן של המשרד יעשה ככל יכולתו על מנת לעזור לכם לסיים את ההליך המשפטי ולחזור לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן – מבלי שייגרם לכם כל נזק.

דילוג לתוכן