052-8332244

לצדן של עבירות האלימות ועבירות המין שאליהן התייחסנו בעמודים נפרדים, עבירות הרכוש הן ככל הנראה העבירות הנפוצות ביותר בספקטרום המעשים הפליליים. ככלל, מתחלקות עבירות הרכוש לשתי קטגוריות עיקריות: גניבה, פריצה ושוד.

 
עבירת הגניבה מוגדרת בחוק כנטילת דבר הניתן להיגנב בלי הסכמת הבעל, במרמה ובלי תביעת זכות בתום לב, כשהוא מתכוון בשעת הנטילה לשלול את הדבר מבעלו שלילת קבע.

ראוי לציין כי ספר החוקים מבחין בין מספר סוגי גניבות כדלקמן:

עבירת הפריצה מנגד מוגדרת ככניסה לא חוקית וללא אישור למבנה, וזאת באמצעות איום, תחבולה או שימוש באלימות. העונש שיושת על מי שהואשם בעבירת הפריצה ייקבע על פי מגוון משתנים ובהם סוג הרכוש שנגנב, מטרת הפריצה וכיוצא באלה.

לבסוף, עבירת השוד היא למעשה עבירת גניבה בנסיבות מחמירות שבמהלך הגניבה או בתכוף לפניו או לאחריו בוצע מעשה אלימות או איום באלימות כלפי אדם או בנרכס כדי להשיג את הדבר הנגנב. העונש המקסימאלי בעבירת השוד עומד על 14 שנות מאסר, כאשר ביצוע שוד באמצעות נשק או במכשיר שיש בהם כדי לסכן או לפגוע או שהיה בחבורה או שפצע אדם והשתמש באלימות אחרת כלפי גופו של אדם בגינה ניתן להשית על הנאשם עד 20 שנות מאסר.

בעבירות מהסוג הזה, ישנה חשיבות גדולה מאוד למכלול נסיבות התיק ולניואנסים הקטנים ביותר. משתנה "פעוט" כמו שעת ביצוע המעשה יכול להביא לפער משמעותי בענישה, במידה ותהא הרשעה בעצם קיום העבירה.לעתים, הפרטים הקטנים יכולים לעשות את ההבדל בין זיכוי או הרשעה. רק עורך דין שמודע היטב למשתנים שעליו לחפש יידע כיצד להפוך כל פרצה לטיעון משפטי משכנע.

הקפידו לפנות לעורך דין פלילי מנוסה ומומחה עוד לפני שהוגש נגדכם כתב אישום. במקרים רבים מספור מעורבותו של סניגור פלילי מנוסה כבר בראשית החקירה המשטרית, תמנע את הגשתו של כתב אישום ותביא לסיום הפרשה בהקדם האפשרי.
משרד עורכי דין מיקי חובה מתמחה במתן ייעוץ משפטי לחשודים הנאשמים בעבירות רכוש. לאורך השנים בהן פועל משרדנו טיפלנו בכמות גדולה מאוד של תיקים שעיקרן עבירות רכוש. לנגד עינינו יעמוד לעד האינטרס האישי שלכם – שיהפוך גם לאינטרס המנחה שלנו – סיום כל ההליכים המשפטיים כנגדכם מבלי במינימום נזק משפטי – אם בכלל.

דילוג לתוכן