052-8332244

ההליך הפלילי הינו זר ומנוכר לכלל האזרחים שחיים ע"פ מערכת נורמות מקובלות. כאשר אדם מקבל לידיו כתב אישום אין לו, הלכה למעשה, את הידע הנדרש ואת ההבנה כיצד להתחיל ולטפל בבעיה ש"נחתה" עליו. האזרח הנורמטיבי, שלעיתים רבות מוצא עצמו מול כתב אישום, אינו יודע את רזי הדין ואינו מבין את זכויותיו.

כיצד מתנהל הליך פלילי

הליך פלילי מתחיל למעשה ברגע שבו המשטרה קיבלה (או גילתה) אינדיקציה לכך שנעברה עבירה. מאותו הרגע המשטרה מתחילה לחקור את הנעשה, ולעיתים היא כחלק מהחקירה היא מבצעת מעצרים.

ככל שהוגש כתב אישום נגד הנאשם, הדיון הראשון שייערך במשפט ייקרא "דיון הקראה", אז השופט יקריא לנאשם את האישומים נגדו. הנאשם יוכל להודות בעבירה המיוחסת, או לכפור בה. אם הנאשם הודה, אז ייקבע דיון להשמעת טיעונים לעונש, ולאחריו בית המשפט ייתן את "גזר הדין" של הנאשם, שהוא בעצם קביעת שיעור העונש. אם הנאשם כופר באישומים, יתקיים משפט שבו המדינה תצטרך להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר.

לאחר שמיעת הראיות, בית המשפט יחליט האם להרשיע את הנאשם או לזכותו. אם הנאשם זוכה, הרי שתם ההליך הפלילי. אם הנאשם הורשע, אז ייקבע מועד נוסף לשמיעת הטיעונים לעונש כאמור.

כיצד ניתן לסיים הליך פלילי בהקדם?בין העונשים שבית המשפט יכול להטיל, קיים עונש מאסר (בהתאם לסוג העבירה), מאסר על תנאי, קנס, עבודות לתועלת הציבור, פיצויים לקורבן העבירה ועוד. בסיומו של ההליך הפלילי, רשאי הנאשם או רשאית המדינה גם לערער בין אם על הכרעת הדין של בית המשפט, ובין אם על שיעור העונש שהוטל על הנאשם.

כיצד אפשר לסיים הליך פלילי במהירות?

כתבי אישום רבים מוגשים בשל עבירות קלות, כמו לדוגמא: שימוש בסמים בכמות שנועדה לשימוש עצמי, קטטה, סכסוך שכנים שהוביל לאלימות, איומים, הטרדה, עבירות רכוש קלות ועוד. לעיתים, כתבי אישום בגין עבירות קלות מוגשים גם נגד אנשים נורמטיביים, שבעניינם, ההליך הפלילי הנוכחי הוא למעשה מפגש ראשון עם רשויות החוק.

כאשר מדובר באנשים נורמטיביים, הרי שהסכנה הגדולה מההליך הפלילי נובעת לאו דווקא מהעונש שייפסק, אלא מעצם הרישום הפלילי שיוותר בגיליון ההרשעות של הנאשם. רישום פלילי יכול למנוע מאדם לעבוד במקומות מסוימים, ולמנוע מאנשים לעסוק במקצועות חופשיים מסוימים. אך יודגש, כי הצורך לסיים את ההליך הפלילי במהירות, תוך הימנעות מניהול הליך מורכב וארוך, רלוונטי גם לאנשים בעלי עבר פלילי לא מכביד במיוחד.

ישנם מספר הליכים שבהם אפשר לנקוט על מנת לחסוך ניהול משפט פלילי, כדלקמן:

סגירת תיק בהסדר: לאור תיקון שנערך לפני מספר שנים בחוק סדר הדין הפלילי, מוקנית לתובע סמכות לסגור תיקים בהסדר, עוד בטרם הגשת כתב אישום, ובלבד שמדובר בעבירות חטא או עוון (עבירות שעונשן לא עולה על 3 שנות מאסר, כפי שמורה סעיף 24 לחוק העונשין). במסגרת סגירת התיק, יכול התובע להטיל על החשוד עונש בדמות קנס, נטילת טיפול מניעתי, פיצויים לקורבן ועוד. מדובר באפשרות טובה מאוד במיוחד כאשר מדובר בעבירות קלות, ואופציה ראויה לסיום הליך פלילי בהקדם.

עריכת שימוע: בעבר, זכות השימוע הייתה מוקנית רק בעבירות חמורות, ולאישי ציבור או בעלי מעמד מיוחס. כיום, חוק סדר הדין הפלילי מקנה זכות שימוע לכל אדם שבכוונת הפרקליטות להגיש כנגדו כתב אישום בעבירת "פשע" (עבירה שהעונש המקסימלי בצדה הוא מעל 3 שנות מאסר). על אף הוראת החוק הנ"ל, הרי שהפרקטיקה מקנה זכות שימוע גם בעבירות קלות יותר, כמו "עוון" (עבירות שהענוש המקסימלי שבצד העבירה הוא מעל 3 חודשם ולא יותר מ-3 שנים). שימוע יכול להיעשות בעל פה או בכתב (על אף שהוראת החוק מחייבת את המדינה לעריכת שימוע בכתב בלבד ובעבירות פשע בלבד, כאמור), ותכליתו היא לשמוע את טענותיו של מי שעתידים להגיש נגדו כתב אישום. במסגרת השימוע, הנאשם העתידי יכול להציג את טענותיו הן בנוגע לתיק עצמו או כלפי הראיות בתיק, או להציג את נסיבותיו האישיות ככל שאלו יכולות למנוע הגשת כתב אישום לעיתים (כמו למשל נסיבות רפואיות, אישיות, מקצועיות וכד'). רצוי מאוד, בתיקים מסוימים, לנצל את זכות השימוע, שכן מדובר באפשרות טובה להימנע מהגשת כתב אישום, ולעתים במסגרת זו ניתן גם להגיע להסכמות כאלו או אחרות שירככו את חומרתו של כתב האישום שהיה בכוונת התביעה להגיש אלמלא השימוע.

חנינה: נשיא המדינה יכול להורות על חנינה בכל עבירה פלילית. אומנם בסמכות החנינה עושה הנשיא שימוש במשורה, אך לעיתים מדובר בעוד אפיק בו ניתן לעשות שימוש כדי להימנע מניהול הליך פלילי. יודגש שחנינה טרם ההרשעה הינו אמצעי נדיר וקיצוני אשר ניתן רק במקרים מיוחדים מאוד.

האם כדאי להסתייע בעורך דין פלילי?

הדרך הטובה ביותר להימנע מניהול הליך פלילי, ובכלל זה לקבל תוצאה מיטבית במסגרת ההליך, היא לקבל סיוע משפטי. רק עורך דין פלילי מיומן יכול לסייע לחשוד המואשם בפלילי על הצד הטוב ביותר.

דילוג לתוכן