052-8332244

מיקי חובה - עורך דין פלילימבחינתו של כל אדם אשר כנגדו נפתח תיק פלילי, הבשורה על סגירתו היא דבר משמח מאין כמוהו וזאת משום שמדובר במהלך המצביע על כך שאין בכוונת המשטרה להגיש כנגדו כתב אישום ו\או לנקוט בהליכים המשפטיים נוספים כנגדו.

חשוב לזכור כי לפי סעיף 62 לחוק סדר הדין הפלילי, תובע רשאי לסגור תיק פלילי שנפתח באחת משלוש עילות אלו: סגירה בגין חוסר אשמה, סגירה בגין חוסר ראיות ולבסוף – סגירה בגין חוסר עניין לציבור.

למען הסר ספק, גם אם מבחן התוצאה זהה, הרי שלא מדובר על דבר של מה בכך משום שיש חשיבות רבה לעילה הסופית שבגינה נסגר התיק. מטרת העל של כל סניגור באשר הוא תהיה לשכנע את המשטרה לסגור את התיק ולציין במפורש כי מדובר בהחלטה שנובעת מחוסר אשמה, שאז, ורק אז, התיק באמת נמחק ונעלם מרישומי המשטרה.

מדוע סגירת תיק מפאת חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור היא בעייתית?

סגירת תיק מחוסר ראיות (שמצוינת בתור העילה הרשמית) מצביעה על כך שחוקרי המשטרה אינם משוכנעים בחפותו של החשוד, אך לא עלה בידם להשיג ולהציג את הראיות להוכחת "סיכוי סביר להרשעה" הנדרש לצורך הגשתו של כתב אישום.

חשוב להזכיר שהמשפט הפלילי, כאמור בסעיף 34(כב) לחוק העונשין, מחייב רף הרשעה גבוה העולה כדי "מעבר לספק סביר", כאשר במקביל, לא פעם נזפו השופטים בנציגי הפרקליטות והמשטרה על כך שבחרו לקחת את התיק שלב אחד קדימה מבלי שהייתה בידם התשתית הראייתית המוקדמת לכך.

אשר על כן, במידה ואין למשטרה תשתית ראייתית מספקת, היא צפויה להודיע על סגירת התיק, אך אם וכאשר תידרשו להגיש תעודת יושר ו\או להתמודד עם הפרסומים התקשורתיים שליוו את הפרשה בה הייתם מעורבים, הרי שסביר להניח כי עילת הסגירה תמשיך לעורר חשד ולהטיל צל כבד על עתידכם.

בנוסף, גם כאשר מחליטה המשטרה לסגור את התיק בגין חוסר עניין לציבור, הרי שלמעשה המסר שמועבר הוא שסביר להניח שביצעתם את העבירה – אלא שחומרתה הפחותה יחסית אינה מצדיקה את הקצאת המשאבים הנדרשת לשם הוכחת אשמתכם. גם כאן, הצל שיוטל על עתידכם יהיה אולי קטן יותר, אך סביר להניח שגם הוא לא יניח את דעתו של המעסיק העתידי שלכם.

מדוע רצוי לפעול לשינוי עילת הסגירה?

אם כך, מבין שלוש עילות הסגירה המעוגנות בחוק, העילה הרצויה והנכספת מכולן היא חוסר אשמה, משום שכשמה כן היא, היחידה שמאשרת כי אין כל אמת בהאשמות שהועלו כלפיכם וכי אין כל אשמה בפעולתכם.

עורך דין פלילי מנוסה המתמחה בשינוי עילת הסגירה יבוא בדין ודברים עם נציגי המשטרה ו/או התביעות, ויעשה ככל יכולתו על מנת להביא לשינוי עילת הסגירה במידה והתיק נסגר בגין עילה אחרת מזו הרצויה. להרבה מאוד אנשים כאמור, נראה המהלך הזה כדבר בעל חשיבות פחותה, אך ברור כי מדובר במכשול עתידי לא פשוט שיש בו בכדי לפגוע בהתקדמות המקצועית של החשוד לשעבר.

לא מיותר לציין, לאור העדר התייחסות מפורשת בחוק, כי על החלטה בבקשה לשינוי עילת הסגירה של תיק פלוני, תהא התשובה אשר תהא, ניתן להגיש ערר לפרקליט מפרקליטות המדינה שמונה למנהל תחום עררים.

משרד עורכי דין מיקי חובה מתמחה בקיום משא ומתן מול נציגי המשטרה והתביעה הרלוונטית על עילת סגירה של תיק פלילי לפי נסיבותיו. אנו מייחסים חשיבות רבה לשורה התחתונה שבגינה נסגרת התיק – ומבינים עד כמה זה חשוב לכם –  הלקוחות שלנו, ומכאן שאנו מתחייבים כי לא נותיר אבן על אבן במאמצינו להביא לסגירה בגין חוסר אשמה. כמובן, הכל כדי שתוכלו לחזור לשגרת חייכם מוקדם ככל הניתן.

דילוג לתוכן